Activació del Pla Alfa de Nivell 2

Activació del Pla Alfa Nivell 2

Es prohibeix les activitats susceptibles de provocar incedis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realiització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles i l'ús de barbacoes en les àrees de lleure existents .

Demanem Molta Precaució